Tło
Facebook

Prawa i obowiązki helpera


1.   Helper ma prawo przebywać na terenie konwentu od piątku 13.01.2017 o godzinie 20:00 do niedzieli 18:00 15.01.2017r. Godziny wstępu mogą zostać zmienione przez organizatora.


2.   Helper ma prawo brać aktywny udział w punktach programowych pod warunkiem, że nie ma w tym samym czasie dyżuru.


3.   Helper ma obowiązek:

    *   przestrzegać regulaminu konwentu.

    *   stawić się o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez koordynatora w dniu poprzedzającym konwent, oraz pozostać na nim do godziny zakończenia prac związanych ze sprzątaniem budynku ostatniego dnia konwentu. Wszelkie sytuacje, gdy helper musi przybyć później lub opuścić wcześniej teren konwentu mają być zgłoszone z wyprzedzeniem (w formularzu zgłoszeniowym), a w trakcie trwania konwentu koordynatorowi helperów.

    *   wpłacić w dniu poprzedzającym konwent kaucję, która zostanie zwrócona w dniu zakończenia imprezy w przypadku wywiązania się ze swoich obowiązków.

    *   być obecnym na każdym zebraniu, chyba, że w jego trakcie odbywa dyżur na akredytacji lub sklepiku, albo z innych powodów za zgodą koordynatora.

    *   przestrzegać grafiku zadań ustalonego przez koordynatora.

    *   wszelkie zmiany w grafiku ustalać najpierw z koordynatorem.

    *   wykonywać osobiście przydzielone mu przez organizatorów i koordynatorów zadania.

    *   W pierwszej kolejności wykonywać zadania przydzielone przez koordynatora helperów, później przez innych organizatorów.

    *   reagować na wszelkie przejawy łamania regulaminu imprezy przez uczestników konwentu oraz informowanie o takich zajściach organizatorów.
    *   poinformować koordynatora w przypadku jego kontuzji lub pogorszenia jego stanu zdrowia, a także w razie zaistnienia problemów technicznych na terenie obiektu.

    *   znać plan budynku w którym odbywa się konwent.

    *   zachowywać się kulturalnie wobec innych uczestników konwentu.

    *   w razie potrzeby służyć pomocą uczestnikom imprezy.


4.   Helperowi zabrania się:

    *   przekazywania komuś identyfikatora.

    *   zdejmowania identyfikatora w czasie trwania konwentu (na jego terenie).

    *   opuszczać teren konwentu bez uzgodnienia tego z koordynatorem.

    *   kwestionować decyzje koordynatora.

    *   naprawy czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania organizatora lub koordynatora o usterce oraz wyraźnego polecenia.

    *   roszczenia praw przysługujących organizatorom konwentu.

Written by Paulina. 18.10.2016r.

Copyright © 2016, Created by Mateusz (SKI) Niewiadomski.