Fundacja NAMI

Fundacja została założona w roku 2013 przez trójkę wrocławian w celu rozwijania kontaktów między Polakami a Japończykami poprzez wzajemne poznawanie i uczestnictwo w kulturze, a także określanie i wzmacnianie wartości osób i narodów dzięki poznawaniu wzajemnej odmienności.

Fundacja prowadzi we Wrocławiu: stałe zajęcia językowe, plastyczne i sportowe dla dzieci kursy języka japońskiego i japońskiej kaligrafii – shodō kluby japońskich sztuk walki: kendō i iaidō szkoły i turnieje japońskich gier: japońskie szachy – shōgi oraz Go zajęcia przybliżające Japończykom polski język, kulturę i obyczaje.

 

e-mail: kontakt@fundacja-nami.pl

http://www.fundacja-nami.pl/